Parand Online Search

Application
Info
DVD
Autodesk EAGLE Premium 9.6.2 (64-bit) یکی از برترین ابزارهای طراحی برد مدارهای چاپی DVD 16
CodeVisionAVR Advanced 3.14 C به زبان AVR برنامه‌نویسی میکروکنترلر‌ها DVD 16
EZ Schematics Pro 1.3.28 طراحی مدارهای الکتریکی با قرار دادن تمامی ابزارهای لازم DVD 16
HDL Works EASE 8.4 R4 (64-bit) با پشتیبانی همزمان از طرح متنی HDL ابزاری جهت طراحی DVD 16
HDL Works HDL Companion 2.10 R1 (64-bit) HDL ابزاری قدرتمند جهت طراحی DVD 16
HDL Works IO Checker 3.3 R4 (64-bit) HDL در طرحهای PCB و FPGA ابزاری برای بررسی اتصال DVD 16
MCS Electronics BASCOM-8051 2.0.16.0 کمپایلر زبان سی و اسمبلی میکروکنترل‌های 8051 DVD 16
MCS Electronics BASCOM-AVR 2.0.8.4 برنامه‌نویسی میکرو‌کنترلرها Basic یکی از بهترین کامپایلرهای زبان DVD 16
ProfiCAD 11.2.2 از سریعترین راه‌ها جهت ایجاد اسناد و طراحی کلی مدارات الکترونیکی DVD 16
Proteus Professional 8.13.31525 SP0 از قوی‌ترین نرم‌افزارهای شبیه سازی الکترونیکی و میکروکنترلها DVD 16
Page 
 of 1
     Records 1 to 10 of 10