Parand Online Search

Application
Info
DVD
Banktivity 5.6.9.50142 یک محیط قدرتمند جهت مدیریت حساب‌های مالی اشخاص DVD 1
CoMa X Professional 8.6.0 ابزار دریافت و ارسال فکس به همراه منشی تلفنی DVD 1
iFinance 4.3.99 ابزاری جهت مدیریت بر درآمدها و هزینه ها DVD 1
Intuit QuickBooks 17.1.16.492 R17 محیطی جامع جهت مدیریت دقیق بر نحوه درآمدها و هزینه‌ها DVD 1
Maxprog iCash 7.6.1 ابزاری سودمند جهت کنترل و نظارت دقیق بر امور مالی شخصی DVD 1
Mindjet MindManager 10.6.113 ابزاری قدرتمند در زمینه سازماندهی ساختار، روند کاری و راهبری پروژه‌ها DVD 1
MindMaple Pro 1.2 مدیریت پروژه ها، ایده‌ها و مسیرهای انجام کار در یک محیط دقیق DVD 1
MindNode 2.5.1.69 محیطی جهت نوشتن ایده‌ها و مطالب ذهنی و مدیریت بر آنها DVD 1
Money 5.1.9217 مدیریت بر امور مالی برای کسب و کارهای کوچک و امور مالی شخصی DVD 1
MoneyWell 3.0.5.3027 ابزاری که کمک می کند امور مالی شخصی خود را بصورت دقیق کنترل کنید DVD 1
OmniFocus Pro 2.10 محیطی جهت سازماندهی کارهای روزانه و امور اداری و مدیریت صحیح بر آنها DVD 1
OmniGraffle Pro 7.4.1 محیطی جهت رسم انواع چارت ها ، دیاگرام ها و نمودارهای سازمانی DVD 1
OmniOutliner Pro 5.1.1 یکی از قدرتمندترین نرم‌افزارهای جمع آوری مطالب و تهیه بانک اطلاعاتی DVD 1
OmniPlan Pro 3.7.2 محیطی حهت رسم فلوچارت ، نمودار ، خلاصه پروژه و رسم طرح‌های مهندسی DVD 1
Paperless 2.3.6 ابزاری بسیار سودمند جهت اسکن اسناد مختلف و نگهداری آنها DVD 1
The Infinite Kind Moneydance 2017.5.1639 مدیریت حسابهای بانکی، پرداختهای آنلاین و نقدی در محیطی جامع DVD 1
Tinderbox 7.2.2.b277 محیطی جهت آنالیز، مدیریت و رسم نقشه‌های ذهنی و پروژه ها DVD 1
Vitamin-R 2.50 ابزاری قابل اعتماد و بسیار سودمند جهت سازمان دهی زمان برای کارهایی مختلف DVD 1
Page 
 of 1
     Records 1 to 18 of 18