Parand Online Search

Application
Info
DVD
Banktivity 5.6.9.50142 یک محیط قدرتمند جهت مدیریت حساب‌های مالی اشخاص DVD 1
CoMa X Professional 8.5.2 ابزار دریافت و ارسال فکس به همراه منشی تلفنی DVD 1
Intuit QuickBooks 2016 17.0.3 R4 محیطی جامع جهت مدیریت دقیق بر نحوه درآمدها و هزینه‌ها DVD 1
Maxprog iCash 7.5.8 ابزاری سودمند جهت کنترل و نظارت دقیق بر امور مالی شخصی DVD 1
Mindjet MindManager 10.5.133 ابزاری قدرتمند در زمینه سازماندهی ساختار، روند کاری و راهبری پروژه‌ها DVD 1
MindMaple Pro 1.2 مدیریت پروژه ها، ایده‌ها و مسیرهای انجام کار در یک محیط دقیق DVD 1
MindNode 2.3.2.49 محیطی جهت نوشتن ایده‌ها و مطالب ذهنی و مدیریت بر آنها DVD 1
Money 4.7.1.m40482 مدیریت بر امور مالی برای کسب و کارهای کوچک و امور مالی شخصی DVD 1
MoneyWell 2.2.2.1588 ابزاری که کمک می کند امور مالی شخصی خود را بصورت دقیق کنترل کنید DVD 1
OmniFocus Pro 2.7.1 محیطی جهت سازماندهی کارهای روزانه و امور اداری و مدیریت صحیح بر آنها DVD 1
OmniGraffle Pro 6.6 محیطی جهت رسم انواع چارت ها ، دیاگرام ها و نمودارهای سازمانی DVD 1
OmniOutliner Pro 4.5.3 یکی از قدرتمندترین نرم‌افزارهای جمع آوری مطالب و تهیه بانک اطلاعاتی DVD 1
OmniPlan 3.5 محیطی حهت رسم فلوچارت ، نمودار ، خلاصه پروژه و رسم طرح‌های مهندسی DVD 1
Paperless 2.3.3 ابزاری بسیار سودمند جهت اسکن اسناد مختلف و نگهداری آنها DVD 1
The Infinite Kind Moneydance 2015.7.1357 مدیریت حسابهای بانکی، پرداختهای آنلاین و نقدی در محیطی جامع DVD 1
Tinderbox 6.6.0.b207 محیطی جهت آنالیز، مدیریت و رسم نقشه‌های ذهنی و پروژه ها DVD 1
Vitamin-R 2.40 ابزاری قابل اعتماد و بسیار سودمند جهت سازمان دهی زمان برای کارهایی مختلف DVD 1
Page 
 of 1
     Records 1 to 17 of 17